Uvjeti prodaje

NAPOMENA: Usluge Pacific webshopa mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina.

UVJETI KUPNJE

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.

- Isporučitelj (Prodavatelj) je Pacific d.o.o. (Braće Radića 121, 42000 Varaždin, OIB:35637445811, tel:+385 42 207 607, email:info@pacific-racunala.hr)

- Kupac (potrošač) robe posjetitelj je webshopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu prodavatelju te nakon zaprimanja ponude od strane prodavatelja na e-mail izvrši uplatu putem internet bankarstva ili virmana.

- Izražene su cijene maloprodajne s PDV-om.

- Valuta je hrvatska kuna (kn) i euro (€)  prema fiksnom tečaju konverzije (1€ = 7,53450kn)

- Robu mogu naručivati samo kupci sa teritorija Republike Hrvatske.


DOSTAVA

Uvjeti dostave Overseas:

Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijele Hrvatske koje pokriva Overseas dostavna služba.

Dostavu vršimo putem OVERSEAS dostavne službe najčešće kroz 3-5 radnih dana ili više o čemu će kupac biti obavješten putem e-maila.

Dostava se naplaćuje za sve pošiljke.

Cijene paketa:

- do 2kg ------ 3,98 EUR

- do 5kg ------ 5,04 EUR

- do 10kg ------ 5,31 EUR

- do 15kg ------ 5,97 EUR

- do 20kg ------ 6,64 EUR

- do 25kg ------ 6,90 EUR

- do 31,5kg ------- 7,96 EUR

Cijena palete:

- do 600kg ------ 46,45 EUR


PLAĆANJE

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), kupac će prodavatelju platiti virmanskom uplatom po ponudi koju će prodavatelj poslati kupcu nakon završene narudžbe na internetskoj stranici jer postoji mogućnost da naručena roba nije na skladištu te svakako prodavatelj šalje ispravnu ponudu na mail adresu kupca. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

PLAĆANJE ONLINE

1. Općom uplatnicom, virmanom ili internet bankarstvom

- po izvršenoj narudžbi te primitku ponude od strane prodavatelja, kupac može izvršiti uplatu, te nakon što prodavatelj zaprimi uplatu, roba, ukoliko je na stanju u poslovnici, se šalje odmah, a ukoliko nije se naručuje sa skladišta veleprodaje

PODACI ZA UPLATU:

Pacific d.o.o., Braće Radića 121, 42000 Varaždin

IBAN: HR8324840081102355064 (RBA)

IBAN: HR1023600001101965101 (ZABA)

Opis plaćanja: broj ponude


POTROŠAČKI PRIGOVORI

Vaše prigovore kao i pohvale, prijedloge i pitanja možete uputiti: poštom na adresu Pacific d.o.o. ,Braće Radića 121, 42000 Varaždin; na mail: info@pacific-racunala.hr ili predati u našem prodajnom prostoru.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe:

U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda:

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14., 110/15., 14/19. ) na odnose između potrošača i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.


PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

(a) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora;

(b) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki;

(c) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu je potrebno poslati isključivo kurirskom službom na adresu Pacific d.o.o. 42000 Varaždin, Braće Radića 121, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.


OPĆI JAMSTVENI UVJETI

Pacific d.o.o. obavezuje se isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.

Dakako, prema sadašnjem stanju tehnologije obje su strane svjesne da nije moguće garantirati stopostotnu ispravnost proizvoda.

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravan proizvod priložiti sav potreban pribor koji je s robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste ( ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu) te kopiju računa ili jamstveni list koji je obavezan za ostvarivanje jamstva a kojima se potvrđuje kupnja. Uz to je poželjno navesti detaljan opis problema kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.

Neispravnost proizvoda, opis kvara, serijski broj kao i broj i vrsta modela te proizvođač unose se u predviđeni obrazac koji je dužan osigurati servis Pacific d.o.o.

Zamjena prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća ako u cjeniku za navedenu grupaciju artikala nije drugačije navedeno (npr. u slučaju reklamacije artikl se zamjenjuje 1 za 1 u garantnom roku). Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu Pacific d.o.o. neće preuzeti, već će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku. Ako se prema proizvodu ne odnosite kao vlasnik za kupovine u trgovini i online kao dodatnu uslugu Pacific će Vam izaći u susret i odobriti zamjenu ili povrat sredstava ukoliko proizvodom niste zadovoljni, a u roku 8 od dana od kupovine prolazeći proceduru namijenjenu za takve postupke. Iz takve usluge povrata su isključeni svi proizvodi prema kojima se nije moguće odnositi kao da niste njihov vlasnik a to su ( printeri, monitori, računalni programi (software), stolna i prijenosna računala, tablet računala, mobiteli i smartphone uređaji, TV uređaji LCD/LED/Plasma, knjige, asortiman rabljene robe, proizvodi koje nije moguće dovesti u prvobitno stanje te proizvodi koji su od dana kupovine znatno promijenili cijenu). Poklonjeni artikli dobiveni u Pacific d.o.o. nemaju jamstvo. Ispravnost proizvoda gleda se prema ISO i ostalim standardima koji govore o ispravnosti pojedinih proizvoda.

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje uključeni su i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe kao i neovlaštene ugradnje istih proizvoda te spajanja s nekim trećima kao i spajanja na izvore napajanje. Za računala slagana po narudžbi kupcima pružamo besplatnu uslugu dijagnostike računala u roku od 1 godine od datuma kupovine. Navedena usluga može biti naplaćena u slučaju da računalo ima oštećene ili uklonjene Pacific naljepnice. Pacific d.o.o ne odgovara za podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka. Ako roba ima jamstveni list s podacima ovlaštenog servisa, kupcu se preporuča da robu preda u ovlašteni servis na rješavanje jamstva. To je brži i efikasniji način rješavanja jamstva s obzirom na to da Pacific d.o.o. samo prosljeđuje u ovlaštene servise. Pacific d.o.o. svakako zaprimit će svu robu, ali je vrlo vjerojatno da će u slučaju predaje robe u ovlašteni servis reklamacija biti riješena u kraćem roku.

Pri kupovini pisača i ne korištenjem originalnih tinti koje je propisao proizvođač, tj. korištenjem zamjenskih tinti jamstvo na pisač prestaje važiti.

U slučaju nepotpune jamstvene prijave ili artikla prijavljenog na jamstvo koji nije kupljen u prostorijama Pacific d.o.o., servis Pacific d.o.o. zaračunava radne sate utrošene na rješavanje zadanog naloga od strane kupca prema važećem cjeniku usluga. Cjenik usluga Pacific servisa možete pogledati na našoj web stranici ili zatražiti u našoj prodaji i servisu.


RAČUNALA: U slučaju da je riječ o kompletnom računalu kupljenom u Pacific d.o.o., tvrtka je dužna locirati i otkloniti sve kvarove. U slučaju kupnje komponenata za sastavljanje računala ili samo nekih artikala Pacific d.o.o. dužan je provjeriti samo ispravnost komponenata. Međusobna kompatibilnost komponenata nije predmet jamstva ako sve nisu kupljene i sastavljane u prostoru Pacific d.o.o. U slučaju da su sve komponente kupljene i sastavljane u Pacific d.o.o., a dolazi do određenih nekompatibilnosti, Pacific d.o.o. će u dogovoru s kupcem pronaći rješenje za nastalu situaciju.

Pacific d.o.o. obvezuje se da će jamstvo za robu kupljenu u trgovinama Pacific d.o.o. riješiti u primjerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Ako dolazi do zamjene proizvoda, kupac dobiva i novo jamstvo s novim proizvodom.

Pacific servis naplaćuje usluge servisa isključivo na zahtjev kupca i za sve proizvode koja nemaju jamstvo u Pacific d.o.o. Pacific d.o.o. na zahtjev kupce za cijenu servisa vrši detekcije proizvoda i njihove ispravnosti.

Za proizvode koje kupci ne podignu, Pacific d.o.o. odgovara 30 dana. Nakon isteka 30 dana Pacific d.o.o. zadržava pravo naplate ležarine u iznosu od 10 kn + PDV po danu čuvanja nepreuzetog proizvoda. Nakon 60 dana proizvod prelazi u vlasništvo Pacific d.o.o. koje ćemo predati na uništenje u za to ovlaštene tvrtke.

Pacific d.o.o. uz svaki račun predaje ovaj jamstveni obrazac tj. upute o jamstvu te se s potpisom na računu kupac slaže s uvjetima kupovine u Pacific d.o.o.

Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:

- transportom nakon isporuke

- nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem

- neprimjerenom radnom okolinom

- neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma)

- zbog rabljenosti samog artikla (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja, itd.)

- ako su skinute naljepnice s artikla (serijski broj, uputa o ugradnji, korištenju, itd.)

- ukoliko Pacific d.o.o. utvrdi da je artikl korišten preko njegovih mogućnosti (overclockanje).

- ako su vršene izmjene na artiklu (npr. stavljane su zamjenske komponente te je proizvod promijenio izgled)

- neovlaštena osoba ugrađuje ili montira komponente

- uz komponente ne dolaze uputstva na hrvatskom jeziku s obzirom na to da su namijenjene za ugradnju isključivo od strane ovlaštene osobe

- spajanjem tablet računala na USB HUB bez zasebnog napajanja (navedeno dovodi do izgaranja USB sučelja tableta)

JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ JAMSTVENI LIST DOBIVEN UZ KUPLJENU ROBU. UZ PROIZVOD PREDAN NA REKLAMACIJU PREPORUČAMO I PREDAJU RAČUNA.


POPIS OVLAŠTENIH SERVISA

Na deklaraciji ili unutar svakog proizvoda nalazi se podatak o uvozniku i ovlaštenom servisu za isti.


RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove prodavatelj i kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.


IZMJENE

Pacific d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se na naše kontakte sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Web trgovine.